BMO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÌNH MINH HỮU CƠ

Ngân hàng: Ngân Hàng Quân Đội – Chi Nhánh HCM

Số tài khoản: 1141188289289

————————————————————————————————————

Ngân hàng: Ngân Hàng Quân Đội – Chi Nhánh HCM

Số tài khoản: 0902890289

Chủ tài khoản: Ngô Hoàn Mỹ

02822528888
facebook icon